M.b.t. nieuwe “coronavaccinatie”:

Gezien de huidige ontwikkelingen aangaande de nieuwe “coronavaccinaties”, vanaf maandag 19 september, heb ik het volgende besloten:

.

Als u besluit om het nieuwe “coronavaccin” te nemen, dan kan ik u pas weer behandelen 6 weken na deze inenting. De reden hiervoor is dat er in mijn ogen teveel gezondheidsrisico’s aan kleven om mensen te behandelen kort na deze nieuwe “vaccinatie”.

.

Het is inmiddels bekend dat de voorgaande vaccinaties geen positief effect hebben gehad op de immuniteit van mensen vergeleken met niet-gevaccineerden en ook niet op voorkoming van verspreiding van eerdere mutanten van het coronavirus. Daarnaast zijn er bepaalde vermoedens over negatieve werkingen van de eerdere coronavaccins.

.

Helaas ziet het huidige kabinet op dit moment geen reden om deze vermoedens verder te onderzoeken. In mijn ogen een onbegrijpelijke keuze, het gaat tenslotte om mensenlevens. Politieke belangen lijken belangrijker te zijn.

.

Het nieuwe coronavaccin is slechts getest op 8 muizen. Dit is in de media bekend gemaakt. Dr. Fauci (= de Amerikaanse dr. Van Dissel) heeft dit publiekelijk medegedeeld. Dit omdat er geen tijd was om meer testen te doen, dit zijn zijn letterlijke woorden. Het komt er dus op neer dat wij als burgers vertrouwen moeten hebben in een goede afloop na deze nieuwe vaccinatie, zonder dat men voldoende onderzoek heeft gedaan naar de effecten van dit nieuwe “vaccin”.

.

Het is altijd een keuze om dit nieuwe vaccin te nemen, maar hopelijk maakt uw deze afweging met uw hart en niet met uw hoofd. Kortom, op basis van vertrouwen en niet op basis van angst.

.

Hartelijk groet,

Erik Boom