Intake

Praktijk Boom (Steenwijk)

Oostwijkstraat 19
8331 EA Steenwijk
Tel: 0521-524092 óf 06-835 41 842

.

Praktijk Boom (Nijeholtpade)
Hoofdweg 259
8475 CA Nijeholtpade
Tel: 06 835 41 842

.

Privacy (AVG): Graag op het formulier aanvinken, ondertekenen en toezenden vóór uw eerste bezoek aan de praktijk! (Dit is verplicht t.a.v. de nieuwe privacywet. Kinderen t/m 16 jaar uitsluitend invullen met toestemming van ouders of verzorgers.)

 

* Onder de privacy overeenkomst volgt direct het intake formulier *

.

.
Opmerking: U heeft recht op inzage, gegevensverandering of verwijdering, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht op vergetelheid, client heeft het recht om ‘vergeten’ te worden.

 

 

Privacy:

 

Het administratie- en agendaprogramma Intramed voldoet aan de strenge privacyeisen en onze praktijk heeft met hen een verwerkersovereenkomst. Intramed kan behandelgegevens niet inzien.
Uw factuur wordt verwerkt via Cijfermeester. Ook met Cijfermeester hebben wij een verwerkingsovereenkomst getekend. Ook Cijfermeester kan geen persoonlijke gegevens inzien.
Bezig met versturen