Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN CURSUSSEN EN WORKSHOPS
THERAPEUTISCHE PRAKTIJK BOOM

1) Bij annulering van je inschrijving tot twee weken vóór aanvang van de workshop of cursus, wordt het gehele workshopbedrag gerestitueerd.
Bij annulering van je inschrijving tot één week vóór aanvang van de workshop of cursus, wordt de helft van het workshopbedrag gerestitueerd.

Bij annulering van je inschrijving vanaf één week voor de datum van aanvang van de workshop/cursus of bij beëindiging op de workshopdag/cursusdag zelf vindt er geen restitutie plaats. Bij annulering na inschrijving €25,- administratiekosten.
.
2) In het geval van annulering door de deelnemer tijdens een workshop, cursus of lezing vindt geen restitutie plaats van het deelnamebedrag.
.
3) Voor sommige cursussen of workshops geldt een maximaal aantal deelnemers. Indien er meer inschrijvingen zijn dan de cursus of workshop toelaat, gaat de inschrijving op volgorde van aanmelding en aanbetaling.
.
4) Als er voor een workshop of cursus nog géén betaling is gedaan, dan is er nog geen sprake van definitieve inschrijving.
.
5) Mocht er in bijzondere gevallen overeengekomen zijn dat het lesgeld in termijnen betaald mag worden, is men verplicht het gehele cursusbedrag te voldoen, ook wanneer de cursus niet geheel afgemaakt wordt door de cursist.
.
6) Indien een cursus of workshop niet doorgaat, zal Therapeutische Praktijk Boom je hierover ruim van tevoren berichten en wordt het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.

.