Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN CURSUSSEN EN WORKSHOPS
THERAPEUTISCHE PRAKTIJK BOOM

 

 

Voor de cursussen geldt dat er een aanbetaling plaats moet vinden, alvorens de inschrijving definitief wordt gemaakt.

.

Bij annulering van je inschrijving tot twee weken vóór aanvang van de workshop, wordt het gehele workshopgeld gerestitueerd.

Bij annulering van je inschrijving tot één week vóór aanvang van de workshop, wordt de helft van het workshopgeld gerestitueerd.

Bij annulering van je inschrijving vanaf één week voor de datum van aanvang van de workshop of bij beëindiging op de workshopdag zelf vindt er geen restitutie plaats.

.

Bij annulering van je inschrijving tot vier weken vóór aanvang van de cursus, wordt het gehele cursusgeld gerestitueerd.

Bij annulering van je inschrijving tot twee weken vóór aanvang van de cursus, wordt de helft van het cursusgeld gerestitueerd.

Bij annulering van je inschrijving vanaf twee weken voor de datum van aanvang van de cursus of bij tussentijdse beëindiging vindt er geen restitutie plaats.

 

 

Voor sommige cursussen of workshops geldt een maximaal aantal deelnemers. Indien er meer inschrijvingen zijn dan de cursus of workshop toelaat, gaat de inschrijving op volgorde van aanmelding en aanbetaling. Als er voor een cursus géén aanbetaling is gedaan, dan is er nog geen sprake van definitieve inschrijving.

 

Mocht er in bijzondere gevallen overeengekomen zijn dat het lesgeld in termijnen betaald mag worden, is men verplicht het gehele cursusbedrag te voldoen, ook wanneer de cursus niet geheel afgemaakt wordt door de cursist.

 

Indien een cursus of workshop niet doorgaat, zal Therapeutische Praktijk Boom je hierover ruim van tevoren berichten en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld binnen 14 dagen teruggestort.