Aanmelding voor Inspiratieavond

Privacy: I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) wil ik vragen om eerst toestemming te geven voor verwerking van uw gegevens door het volgende aan te vinken:

 

Aanmelding voor Inspiratieavond

.

 

.
Opmerking: U heeft recht op inzage, gegevensverandering of verwijdering, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht op vergetelheid, client heeft het recht om ‘vergeten’ te worden.